Regler, ansvarsfraskrivelse og generel information.

For at sikre mine klienter, hestene og mig selv et godt forløb hver gang, er der et regelsæt og en ansvarsfraskrivelse du skal læse og underskrive inden vi starter. Overholdes følgende regelsæt ikke, kan jeg desværre se mig nødsaget til at afbryde dit forløb, uden mulighed for at refundere dine penge eller tilbyde dig at starte op på et nyt forløb. 

Det er tilladt at medbringe hunde på grunden, men kun i snor og kun under fuld kontrol. Dvs ingen voldsom gøen, springen op af heste der passerer, osv. Den må heller ikke komme i nærheden af mine høns. Mine dyr bor på gården og må aldrig føle sig utrygge på den bekostning. Du må kun have din hund med hvis der er en anden der kan passe på den imens din session er igang. Der er mange dejlige muligheder for at gå en tur i skoven med den.

Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andet der kan påvirke din balance- og opfattelsesevne når du har en session eller opholder dig på matriklen. Bruger du medicin mod fysiske eller psykiske lidelser med den røde advarselstrekant, er det ingen hindring for at starte op, dog skal jeg oplyses om det hvis det er noget der kan påvirke dig under en session.

Det er ikke tilladt at have mere end én person med til sine sessioner med mindre andet aftales med mig på forhånd. Dette er for at undgå uro i, og omkring stalden og hestene, og sikre klienten en rolig session.

Dyrene skal altid behandles med største værdighed og respekt. Vold eller uhensigtsmæssige tilråb tolereres under ingen omstændigheder, og vil medføre øjeblikkeligt ophør af forløbet, uden mulighed for at få sine penge refunderet eller starte op på et nyt forløb.

Det hedder natur- og hesteassisteret terapi, hvilket vil sige at du ikke nødvendigvis skal ride, da kernen af et forløb er samværet med hestene og ophold i naturen, og ikke nødvendigvis på samme tid.

Hestene er rolige og vant til at omgås sårbare mennesker, men de er dog flugtdyr og det skal du altid have i baghovedet når du opholder dig omkring dem.

Jeg passer på dig, guider dig og sørger for at være i din umiddelbare nærhed men al færdsel hos Natur- og hesteterapi, og omkring hestene sker på eget ansvar!

Du skal selv sørge for at tjekke om din fritids-ulykkesforsikring dækker evt. skader du måtte pådrage dig under en session hos Natur- og hesteterapi. Jeg kan på ingen måde stilles ansvarlig for personskader eller skader på materielle ting der er pådraget på matriklen eller af hestene, hønsene eller katten - hverken i stalden, på folden, eller i naturen. Du bærer selv det fulde ansvar og du fraskriver dig med din underskrift ethvert erstatningskrav overfor mig som privatperson, og min virksomhed.

Du skal som forælder altid respektere at dit barn kan have brug for at tale med mig uden at du er tilstede. Hvis jeg fortæller dig at vi har behov for at være alene, så skal du acceptere uden indvendinger. Jeg er der 100% for mine klienter under en session, og det kan betyde at du må trække dig tilbage imens jeg taler med dit barn.

Du må gerne filme og tage billeder af dit barn og mig under en session, hvis barnet selv ønsker det, men kun med mit mundtlige samtykke! Jeg vil under ingen omstændigheder filmes eller have taget billeder uden at være blevet gjort opmærksom på det. Dette er for at beskytte mit privatliv og mit arbejdsliv!

Du skal sidestille en session hos Natur- og hesteterapi med ethvert andet terapeutisk forløb. Dvs at du kun kan komme her under dine sessioner. Der vil ikke være mulighed for at få halvpart på terapihestene eller købe ekstra ridetimer udenom forløbet. 

Betaling sker efter hver afsluttet session.  Hvis du vælger at købe et fuldt forløb på 6 sessioner, betales det efter den første session er brugt. Jeg modtager på nuværende tidspunkt kontanter og mobilepay.

Inden en session starter skal du, eller dine forældre hvis du er under 18 år, skrive under på at ovenstående er læst og forstået. 

Du har altid ret til at få indsigt i de ting jeg noterer om dig og dit forløb, og jeg videregiver aldrig dine oplysninger til tredje part uden dit samtykke.

Copyright  © 2020 Naturoghesteterapi.dk
 Alle rettigheder forbeholdes. 
Alt indhold på dette websted, f.eks. tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digital video, datasamlinger og software, 
tilhører enten Natur- og hesteterapi, dets leverandører af indhold eller dets licensgivere 
og er beskyttet af loven om ophavsret i Danmark og internationalt.
Natur- og hesteterapi,  Hedeengvej 12 2620 Risby, Albertslund 
Mail: info@naturoghesteterapi.dk - tlf: 61612620
CVR nr. 39406608

 .